Selecteer een pagina

Mediation heeft voor- en nadelen delen ten opzichte van andere vormen van geschillenbeslechting of civiele procedures. In dit artikel geven we de belangrijkste:

1.      Kosten

Mediation is doorgaans veel goedkoper dan een civiele procedure. Beide partijen kunnen de kosten van de mediator bijvoorbeeld delen. Daarnaast worden gerechtskosten, overige juridische kosten en andere kosten in verband met het voeren van een rechtszaak vermeden.

Hoewel de kosten van mediation doorgaans lager zijn dan van een civele procedure, kunnen de kosten nog steeds hoog oplopen en tegelijkertijd niet tot een oplossing leiden. Door een advocaat in te schakelen om je bij de bemiddeling te vertegenwoordigen en een bemiddelaar in te zetten, kan mediation zo alsnog aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Bij specifieke geschillen een advocaat zoeken die je positie kan versterken, blijft desalniettemin dan toch raadzaam.

2.      Sneller proces

Bemiddeling is sneller dan een civiele procedure, omdat het doorgaans een paar maanden of zelfs langer duurt voordat een geschil daadwerkelijk tot een proces komt. Daarnaast kan er ook bij andere punten die later ontstaan gemakkelijk opnieuw bemiddeld worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de eerder beslechte punten.

3.      Behoud controle

Bij mediation houden beide partijen controle over het geschil. Je bent vrij om te weigeren om te onderhandelen over bepaalde punten en je bent niet verplicht om een oplossing voor het geschil te vinden. In een informele sfeer zijn de geschillen in een privé-omgeving op te lossen, zonder dat het publiek of de media er bij betrokken wordt zoals dat bij civiele procedures het geval is.

De controle kan echter ook als een nadeel beschouwd worden. Je bent er namelijk niet zeker van of de bemiddeling ook daadwerkelijk tot een regeling zal leiden. Daarnaast is de kans aanwezig dat een partij het vermeende onwettige gedrag herhaalt bij mediation buiten het publiek om. Bijvoorbeeld wanneer het gedrag van een partij opzettelijk is geweest.

4.      Relatie

Mediation biedt partijen de mogelijkheid om samen te werken en tot een schikking te komen. Met een wederzijds aanvaardbare regeling kan de relatie tussen beide partijen in stand worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een ontslagregeling tussen werkgever en werknemer en bij bedrijven die als toekomstige zakenpartners van elkaar afhankelijk zijn.

Het nadeel van mediation is echter dat relaties ook na bemiddeling nog steeds gespannen kunnen zijn. Een oplossing die de relatie niet vooruit helpt is hier een mogelijke oorzaak van.