Selecteer een pagina

In geval van persoonlijke conflicten of echtscheidingen wordt er vaak een mediator ingezet. Maar wat doet een mediator eigenlijk en voor welke conflicten is mediation geschikt?

Een mediator wat doet die?

De mediator treed op als onafhankelijke bemiddelaar om een juridisch conflict of probleem op te lossen. Deze conflicten kunnen bijvoorbeeld gaan over de erfenis na het overleiden van een dierbare, of over een echtscheiding. Een mediator is iemand die het proces van conflict tot oplossing begeleid en is hierbij geen belangenbehartiger, zoals een advocaat.

Het doel van de mediator is dat een conflict opgelost wordt of dat er een duidelijke werkbare situatie ontstaat voor beide partijen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld snel scheiden en loopt dit niet uit in een vechtscheiding. Bij mediation worden over het algemeen de onderstaande stappen doorlopen.

Stap 1: Mediation overeenkomst ondertekenen

Er wordt door beide partijen een mediation overeenkomst ondertekend, waarin aangegeven staat dat er naar een gezamenlijke oplossing zal worden gezocht. Hierbij worden eventuele procedures bij de rechter opgeschort.

Stap 2: Conflict en belangen vaststellen

Onder begeleiding van de mediator worden alle belangen in het conflict vastgesteld. De belangen die hierbij conflict opleveren zullen in de volgende fase besproken worden.

Stap 3: Onderhandelen naar een oplossing

Beide partijen gaan onder begeleiding van de mediator onderhandelen over een oplossing die voor beide partijen meerwaarde heeft. Bij conflicterende belangen kan dit onderhandelen relatief langduren, het is belangrijk om elkaar iets te gunnen.

Stap 4: Vaststellingsovereenkomst ondertekenen

Wanneer beide partijen op één lijn zitten, kan een Vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Hierin worden alle afspraken vastgelegd, zodat deze voor beide partijen duidelijk zijn.

Wanneer is mediation zinvol?

Mediation is alleen zinvol als beide partijen in strikte beslotenheid en op vertrouwelijke manier met elkaar kunnen praten. Wanneer beide partijen elkaar direct in de haren vliegen, dan kan er in veel gevallen beter even gewacht worden tot de emoties bekoeld zijn.

Een mediator kan helpen als:

  • Partijen nog rustig met elkaar kunnen praten;
  • De beide partijen vrijwillig naar de Mediator komen;
  • De mediator neutraal en onafhankelijk is;
  • Beide partijen directe bevoegdheid hebben en ruggespraak niet nodig is;
  • Er geen jurisprudentie nodig is t.b.v. een uitspraak van de rechter.

Wanneer is mediation niet geschikt?

Een mediator biedt niet voor ieder conflict een geschikte oplossing. Zo wordt een mediator nog wel eens vergist voor een relatietherapeut en wordt deze nog wel eens om een standpunt of oordeel gevraagd. De mediator is echter geen relatietherapeut, advocaat of rechter. Het doel van de mediator is uitsluiten om het proces als neutrale professional te begeleiden. De mediator kan wel suggesties geven om tot een oplossing te komen.

Mediation is niet geschikt voor:

  • Partijen die een relatietherapeut zoeken;
  • Conflicten waarbij een uitspraak van de rechter wenselijk is;
  • Echtgenoten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen;
  • Gesprekspartners die niet beslissingsbevoegdheid zijn over een eventuele oplossing;
  • Partners die een rechtszaak willen vertragen.

Mediatior voor relatieproblemen

Zoek je een goede mediator vanwege relatieproblemen? Dan raden we deze mediator in Leeuwarden aan. Zij doen we alles aan om je te helpen een relatie weer op de rails te krijgen of tot een andere passende oplossing te komen.