Deklerk mediation

Juridische bijstand na het overlijden van een familielid

Erfrechtadvocaat

Juridische bijstand na het overlijden van een familielid

Geplaatst op

Het overlijden van een familielid of bloedverwant is altijd een tragische gebeurtenis. Naast de zware last om het verlies te verwerken komt er bij een sterfgeval nog een hoop zaken kijken die geregeld moet worden. Het begint met de begrafenis of crematie die al snel plaatsvindt, alvorens men moet gaan denken aan de verdeling van de erfenis. Het is gebruikelijk om bij het regelen van een uitvaart hulp in te schakelen in de vorm van een uitvaartondernemer. Bij het verdelen van de erfenis kan hulp in de vorm van een erfrechtadvocaat ook bijzonder nuttig zijn, zeker als het over (de verdeling van) geld en de inboedel gaat.

Uitvoeren van het testament

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van de nalatenschap van de overledene is het benoemen van de executeur testamentair. Deze persoon, of rechtspersoon, wordt aangewezen in het testament als degene die ervoor moet zorgen dat alle wensen van de overledene worden uitgevoerd. Hij of zij is verantwoordelijk voor de verdeling van bijvoorbeeld de woning en het vermogen. Deze verdelingsprocedure kan in sommige gevallen ingewikkeld of vervelend worden. Problemen bij de verdelingsprocedure worden vaak veroorzaakt door verstoorde verhoudingen binnen de familie. Denk aan ruzies, ontervingen, verschillende belangen en hertrouwde partners.

Erfrechtshulp inschakelen

Mocht je aangewezen zijn als executeur testamentair en daar om wat voor reden dan ook tegenop zien, dan is het handig om rechtshulp in te schakelen in de vorm van een erfrechtadvocaat. Hij of zij kan je helpen met de procedure en ervoor zorgen dat de zaken netjes afgehandeld worden. Daarnaast kun je ook een erfrechtadvocaat in de arm nemen als de aangewezen executeur onrechtmatig handelt bij de verdeling van de inboedel of het vermogen, of als er geen overeenstemming kan komen tussen de erfgenamen over de verdeling.

Afsluitende tips

Het is al goed om te weten dat kinderen nooit volledig onterfd kunnen worden. Ze houden altijd recht op een legitiem deel van de erfenis. Dit is de helft van het kindsdeel waar ze normaal gesproken recht op hebben. Als de overleden ouder in gemeenschap van goederen getrouwd is ten tijde van het overlijden is het kindsdeel 50% van het totale te verdelen vermogen. Het legitieme deel is dus 25% van het totale bedrag in dat geval. Echter, de levende partner krijgt vruchtgebruik over de volledige nalatenschap, wat volledig gespendeerd kan worden. Als kinderen het gevoel hebben dat hun deel van de erfenis onder het vruchtgebruik bewust wordt verspild, is het ook raadzaam om rechtshulp in te schakelen.

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden