Deklerk mediation

Voorbereiden Op Bemiddeling

Voorbereiden Op Bemiddeling

Geplaatst op

In de meeste landen is een vorm van geschillenbeslechting vereist vóór je rechtszaak. De meest voorkomende vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) is bemiddeling. Hoewel sommige bemiddelingsgesprekken met alle partijen in dezelfde zaal plaatsvinden, geven de meeste mediators er de voorkeur aan om de partijen te scheiden in twee aparte zalen en dan zal de bemiddelaar van zaal naar zaal gaan om je zaak te bespreken.

Het is belangrijk op te merken dat aanbiedingen van schikking niet toelaatbaar zijn als bewijs in de rechtbank. Daarom is informatie die wordt gedeeld over aanbiedingen voor schikkingen in het kader van bemiddeling, vertrouwelijk. Dit wil niet zeggen dat feiten die in de loop van de bemiddeling aan het licht zijn gekomen, niet kunnen worden gebruikt tijdens de rechtszaak. Alles wat je zegt bij de bemiddeling buiten de schikking om kan tegen je gebruikt worden.

Wees niet verlegen om de bemiddelaar te vragen de kamer te verlaten als je een kwestie privé met je advocaat wilt bespreken. Goede bemiddelaars zullen dit begrijpen en zullen je in staat stellen om je advocaat te allen tijde te raadplegen.

Sommige cliënten vinden bemiddeling moeilijker dan een depositie omdat de bemiddelaar jouw feiten beoordeelt. Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de loop van de bemiddeling gefrustreerd raakt, zelfs als de andere partij zich onredelijk gedraagt. Zelfs als je geen schikking treft, kan er tijdens de bemiddeling kritische informatie worden vergaard die in de toekomst tot een schikking kan leiden of nuttig kan zijn bij de rechtszaak.

Vergeet niet dat het de taak van de bemiddelaar is om een schikking te bereiken. Het is aan jou en je advocaat (niet de bemiddelaar) om te bepalen of de schikking eerlijk is.

Als er iets is waarvan je wilt dat de bemiddelaar het weet en waarvan je niet wilt dat de tegenpartij het weet, zullen de meeste bemiddelaars de informatie vertrouwelijk houden, maar je moet ze vragen dit te doen. Het is belangrijk dat je de bemiddelaar specifiek vraagt naar zijn of haar beleid over vertrouwelijkheid van zaken. Je wilt voorkomen dat je feiten aan de bemiddelaar bekendmaakt zonder de zekerheid te hebben dat de feiten niet zullen worden gedeeld.

 

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden